Vårtur 12.mai

Vårtur 12.mai

Årets vårtur gikk fra Woie til Smalsund langs den gamle veitraseen fra før 1959. En kan tydelig se hvor veien har gått men naturen har tatt mye tilbake. Veien ble frem til 1938 drevet og vedlikeholdt av bøndene langs veien, og ble deretter overtatt av kommunen.

Turen startet ved Voie med om lag 60 fremmøtte. Lars Woie var lokal guide ved Woiegårdene og starten på turen. Han fortalte om butikken til Olaf Goderstad og leste dikt av Gunda Hope. Butikken ble revet da veien ble utvidet med sykkelsti. På tunet holdt han en fin presentasjon om Woiegårdene og deres historie bla. om den store brannen i 1836 da alle bygninger gikk med i brannen. Han viste også modell av husene før brannen.

Turen gikk deretter langs den gamle traseen forbi Frydenlund, Rønningen og inn mot Spilklevhagen (Spilkhage på folkemunne). Her var det en lengre rast ved gapahuken til Hans Olav Nygård. Merete Nygård serverte sjokoladekake, og det var fyr på bålpanna. Ingeborg Dale  (Immen) leste eget dikt om minner fra «gamlevegen». Her strømmet flere til, og det var omlag 75 deltagere med stort og smått.

Ved Noddeland holt Jakob Noddeland en kort orientering. Turen gikk videre til Fløystad, der Erik Fløystad var veiviser. Lilly Berland leste dikt av Stian Fløystad, som gav uttrykk for at det ikke bare var glede over at veien ble lagt om i 1959.

Tilslutt gikk turen ned Fløystad Kleivene og blei avsluttet med en orientering om butikken til Sverre Ottersland. Den var i drift fra 1939 til 1971. Den hadde ikke veldig stor omsetning, og med innføring av moms ble det for komplisert å drive. Krysset der butikken var heter det fortsatt «Sverre Svingen».

Turen gikk i varmt og strålende vårvær. Veldig hyggelig at så mange kom  av både unge og eldre