Introduksjon til ny hjemmeside

Vi har gleden å lansere ny hjemmeside for Austre Moland Historielag. Vi har hatt hjemmeside i over 10 år som har fungert godt og gitt informasjon på en oversiktlig og god måte. Den ble etter hvert vanskelig å vedlikeholde og drifte. Derfor var det ønskelig å få et enklere opplegg tilpasset dagens digitale teknologi.

Torjus Skjævestad har både utviklet og hatt ansvaret for den gamle hjemmesiden og han har gjort en kjempeinnsats. Dette skal han ha stor takk for. Den har vært til stor hjelp både for lagets medlemmer og alle andre som måtte være interessert i historielagets arbeid.

Når vi nå har laget en ny versjon av hjemmesiden, tar vi sikte på at den skal være lett å bruke. Den inneholder i hovedsak det samme som før, men den ser litt annerledes ut. Vi håper at den skal være lett å finne frem i for alle som vil bruke den.

Hjemmesiden vil inneholde de siste nyheter, informasjon om styret, medlemskap samt historisk materiale som referater og protokoller fra tidligere.

Trond Ivar Moen og Lilly Berland har vært sentrale i utviklingen av hjemmesiden. Lilly Berland vil være ansvarlig for denne videre.

Vi håper derfor at denne vil være nyttig for alle. Vi vil også bruke denne sammen med meldinger på SMS og innlegg på Facebook.

Vi kommer til å presentere hele hjemmesiden på årsmøtet 28 februar.