Alle objekter, bilder, bøker, protokoller, dokumenter etc.  som er i historielagets eie, er lagret i våre lokaler i Dalen.
Styret har i løpet av året (2019) sørget for en gjennomgang av alle objekter, nye reoler er innkjøpt, og alt er registrert med referanse til hvor det er arkivert (arkivnøkkel).

Vi legger ut en oversikt over alle objekter, med unntak av alle bilder. Oversikt over bildene er under arbeide, og vil bli lagt ut så snart den foreligger.

 

For spesielt interesserte vil vi kunne fremskaffe oversiktene sortert etter andre behov.