Medlemskap

De som måtte ønske medlemskap bes melde fra til vår kasserer

Anne Ma Nyerrød

telefon: 907 20174

 eller e-post: amanyerr@gmail.com

Kontingenten er fra og med 2022 kr. 200,- pr. år.

 

Vipps 539440       Bankkontonr. 2800 24 23105