Årsmøte på Heimtun 28.febr 2024

Årsmøte på Heimtun 28.febr 2024

Mange , ca 50 stk. i talet,  hadde funne vegen til årsmøte denne kvelden. Leiar Odd Thunes ønska velkommen og styrte årsmøte på ein ryddig måte som alltid. Årsmelding og regnskapet synte stor aktivitet dette året. Eit av høgdepunkta var lokalhistorisk dag på Heimtun 26.aug.saman med bygdekvinnelaget . John Bernhard Johnsen og Trond Ivar Moen hadde bedt om avløysing i styret, og inn i styret kom Anders Aaberg ( nestformann) og Anne Ma Nyerrød (kasserer).Nye varamedlemmer til styret blei Lars Jonny Bringsverd og Hans Olav Nygård.

Vår kjente naturfotograf Arne Harveland synte og kommenterte bilder frå bygda, frå omegn og flotte natur/dyrebilder. Dette var særs vellukka og Arne blei takka med blomster.

 Etter årsmøte blei det servert påsmurte skiver, kringle og kaffi.

Odd Hesthag styrte lotteriet for kvelden og pengene satt laust