Austre Moland Historielag

 

Elever Austre Moland Framhaldsskole 1953 - 54

Første rekke fra venstre:  Anders Fløystad, Karen Fredheim, Torstein Bråten, Nils Bjelland.

Annen rekke fra venstre: Else Marie Skjævestad, Gunda Agnette Eriksen, Martha Fløystad, Anne Teresie Fjærbu, Ingeborg Dalen, Signe Myhren.

Tredje rekke fra venstre: Kare Harveland, Asbjørn Werner, Torjus Skjævestad, Olav Brekkenes, Olav H. Tveiten, Asbjørn Gjøtterud, Ole A. Brekkemoen.

 
Leder for framhaldsskolen var lærer Torstein Bråten, han stod for teoriundervisningen og sløyd for guttene. Karen Fredheim hadde ansvaret for jentene med husstell og håndarbeider.

Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no