Vårtur til ny E18 trasè, Hørdalen - Hesthag

Publisert av Lilly Kristine Berland den 17.10.22.

SØNDAG  12 . juni 2016 arrangerer vi tur til den nyhogde E 18 traseen Hørdalen - Hesthag.

Vi møtes på Ottersland og går/biler den nye tilførselsveien til undergangen ved Heimmyr.
Herfra kan de som vil, gå over Træfjell til Hørdalen.
Det vil bli anledning til å kjøre til Hørdalen for de som måtte ønske det.

Fremmøte kl. 17.00

Ta med mat og kaffe.


Velkommen!