Medlemskap

De som måtte ønske medlemskap bes melde fra til vår kasserer

Trond Ivar Moen

telefon: 905 29 234

 eller e-post: troivar@online.no

Kontingenten er fra og med 2022 kr. 200,- pr. år.

 

Vipps 539440       Bankkontonr. 2800 24 23105