Rusletur til Storemyr og Uglebuknuten 4. juni 2014

Rusletur til Storemyr og Uglebuknuten 4. juni 2014

Publisert av Lilly Kristine Berland den 20.10.22.

En glad gjeng samla i stua på Stormyr.

Fra venstre: Lisbeth Hausland, Kari Borås (barnebarn til Sigrid Borås som bodde her ), bak bordet Jan Ommundsen og Elsa Aanonseen,Oddvar Larsen (gift med Reidun, et annet av Sigrids barnebarn), Lars Ledaal, Sigurd Ledaal.

Foran sitter Odd Hesthag.

 

Referat fra turen finner du her......