Referat fra vandretur langs til ny E18 trasè

Referat fra vandretur langs til ny E18 trasè

Publisert av Lilly Kristine Berland den 20.10.22.

Referat fra vandretur langs til ny E18 trasè Heimyr - Hørdalen 12. juni 2016

Rundt 2o personer deltok på Historielagets vandretur langs den nyhogde E18 trasèen mellom Heimmyr i Ottersland skog og Hørdalen.

Sigurd Ledaal og Gerald Ottersland informerte underveis om veiprosjektet.

Vi møttes på Ottersland og gikk den nye tilførselsveien til undergangen på Heimmyr. Herfra fulgte vi den nye E18 trasèen til Hørdalen. Kveldskaffen ble inntatt før oppstigningen til Træfjell.

Bildet viser den nye kulverten ved Heimmyr. Dette er den første biten av den nye E18 som er bygget. Den skal være undergang for trafikk til skogen på sydsiden av veien både for transport og dyresanking.

Til denne kulverten er det medgått 800 kubikkmeter med betong og 800 tonn armeringsjern. Innvendig er det brukt forskalingsbord som gir fint avtrykk av trestruktur. 

Foto: Anders A. Engelskjønn