Referat fra Informasjonsmøte i Hørdalen

Referat fra Informasjonsmøte i Hørdalen

Publisert av Lilly Kristine Berland den 21.05.13. Oppdatert 20.10.22.

Informasjonsmøte i Hørdalen
21. mai 2013
Gammel historie i Hørdalen.


De 50 frammøtte ved Hørdalen tirsdag 21. mai fikk både se og høre riktig mye spennende – og veldig gammelt.
For hele 11000 år siden var det en steinalderboplass her, fortalte arkeolog Knut Fossdal Eskeland fra Kulturetaten i Aust-Agder Fylkeskommune .

Nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand skal gå akkurat her, og i den forbindelse er det foretatt en del undersøkelser av grunnen som har ført til funn – bl.a. fra steinalderen. Pilspisser og rester av redskap av flint, men også andre bergarter, f. eks. kvarts og feltspat.(Det finnes ei slik gammel grue
her også.)

Det er gravd hull oppover i heia – såkalte stikk – 40 cm i diameter, og nokså dype. Så er massen herfra nøye undersøkt, og det har vist seg at det ble funnet rester av interesse i nesten hvert hull!

Ja det viser seg at dette er Aust Agders eldste funn! Spennende!

Så i løpet av et par år kommer folk fra Kulturhistorisk Museum i Oslo hit og endevender hver torv og hver stein – da finner de kan hende kokegroper og andre bevis på steinalderbosettingen.
Vi gikk et par hundre meter opp i skauen, og arkeologen ba oss ta på steinalderbrillene og se for oss hvordan folk bodde her for lenge siden. Plassen befinner seg nå 40 m over havet, men for så lenge siden var det nok helt i vannkanten fortalte han. Så her fiska de i havet og jakta i skauen og bodde
kanskje i en slags telt av skinn. Kanskje de bodde her bare i sommerhalvåret, og dro over til Danmark i stokkebåtene sine når det ble for kaldt?

Om ikke mange år kommer veien her brei og fin!

Det var for øvrig en flott mild maikveld, konvallene sto i knopp, svartkjelen putra over bålpanna, og myggen hadde enda ikke kommet fram, så folk slo seg ned på stubber og stein etter rusleturen til fortida Fossdal Eskeland hadde også med seg en del gjenstander som er funnet her- pilspisser og annet – som alle som ville kunne se. Veldig interessant.

Så skjenka Sigurd Ledaal kaffe i koppene, og både munker, sjokoladekake og kringle ble fortært i maikvelden, og folk storkosa seg!

En flott kveld!

EAa

 


Foto: Anders Adolf
Knut Fossdal Eskeland fra Kulturetaten i Fylkeskommunen orienterer
om fremgangsmåten som ble brukt under undersøkelsene.


 

Foto: Anders Adolf
Her ble det funnet pilspisser og rester av flintredskaper som viser at her har det vært en steinalderboplass.
På grunn av de funn som ble gjort og høyden over havet (ca. 40 m) anslås boplassen å være ca 11 000 år gammel.

 

Foto: Torjus
Kaffen gjøres klar.
Sigurd Ledaal ved bålpanna.