Referat fra Informasjonsmøte 19.08.2015

Publisert av Lilly Kristine Berland den 20.10.22.

Referat Informasjonsmøte vedrørende de arkeologiske utgravningene i Hørdalen. Onsdag 19. august 2015

Austre Moland Historielag og Arendal Historielag var invitert til informasjonsmøte på utgravningsfeltet i Hørdalen onsdag 19. august 2015.
 
Prosjektleder Synnøve Viken og Lars Sundstrøm fra Kulturhistorisk Musem, Arkeologiseksjonen ved Universitetet i Oslo, var tilstede og informerte og svarte på spørsmål.

Ca. 30 personer var møtt fram og vi fikk en grundig informasjon om arbeidet på utgravningfeltet. Vi fikk også anledning til å studere funn som var gjort på feltet, blant annet en øks og flere flintgjenstander.
 
Spørsmål som ble stilt underveis tyder på et engasjert og interessert pulikum

Etter informasjonen på utgravningfeltet ble det servert kaffe kokt på bålpanne i Hørdalen.

 

Prosjektleder Synnøve Viken informerer om arbeidet på utgravningsfeltet.

 

Leder i Austre Moland Historielag. Sigurd Ledaal, her sammen med Synnøve Viken og Lars Sundstrøm.
Utgravningsfeltet i forrgunnen.

 

Arrangementet ble avsluttet med kaffe kokt på bålpanne.