Referat fra årsmøte 20. februar 2020

Publisert av Lilly Kristine Berland den 02.11.22.

Rundt 40 møtte fram på møtet, som denne gangen ble åpna med et flott foredrag om «Øyene i vest».
Jan Kløvstad er en god forteller, og med masse flotte bilder tok han oss med på et fantastisk besøk på Shetland, Orkenøyene, Hebridene og Færøyene.
Han har jobba der i flere år, og kan både språk og skikker. Han stilte til og med i forskjellige flotte strikka kofter fra forskjellige steder på øyene.
Åpne, varme mennesker, flott natur og veldig mye historie finnes der borte, det forsto vi av Jans historie. Mange ønsker nok å ta en tur dit etter dette.

I pausen var det som vanlig loddsalg, og masse kveldsmat. Folk kosa seg rundt bordene og stemningen var god.
Da alle var gode og mette, og folk noenlunde blakke, begynte årsmøtet.

Innkalling ble godkjent.

Alf ble valgt til ordstyrer og Elsa til referent, og Kirsten Noddeland og Gerald Ottersland ble valgt til å undertegne protokollen.

Elsa leste årsberetningen, og Alf orienterte om handlingsplanen.

Det blir lansering av bok om krigsåra i bygda 7. mai, med foredrag av Sigurd Ledaal. Dette blir en fredsmarkering – 75 år etter krigens slutt.

8. mai arrangementet skal Nesheim skole stå for.

Det blir høsttur til Sagene med Odd Thunes m.f. som kjentmenn.

Høstmøte med boklansering av «Dei gav oss ein arv» er allerede satt til 29. oktober.

Ellers vil vi registrere gamle verneverdige tufter og steder.

Hele året jobbes med årbok og bilder.

Trond Ivar Moen la fram budsjett for 2020

Salg av bøker kr. 148000,-

Prosjekt Sagene og Registrering av historiske steder er budsjettert med kr. 5000 hver.

Historielaget har en egenkapital på 305963,48, og overskudd i 2019 på 16692,12.

Valg:
Leder: Alf Venemyr
Nestleder: Odd Thunes
Kasserer: Trond Ivar Moen
Sekretær: Elsa Aanonsen
Styremedlem: John Bernhard Johnsen
Varamenn: Odd Hesthag, Aslaug Engesland og Gerald Ottersland
Valgkomite: Sigurd Ledaal og Nils Brekka.
Revisorer: Lars Ledaal og Peder Brovoll

Deretter var møtet slutt, det var trekning på loddene, og mange fikk med seg egg, vedposer eller grytekluter og ble ønska vel heim!

Ref.: EAa