REFERAT ÅRSMØTE A. MOLAND HISTORIELAG 01.03.22.

Publisert av Lilly Kristine Berland den 01.03.22. Oppdatert 02.11.22.

Leder Odd Thunes ønsket de 28 stk medlemmer velkommen.

Dokument med dagsorden, samt styrets årsbertning, regnskap,budsjett og aktivitetspan var utdelt på forhånd til årsmøtets fremmøtte.

Odd Thunes ble valgt til møteleder.

Innkalling til årsmøtet var gjort via personlig sms til alle medlemmer, samt bekjentgjort på sosiale media facebook og hjemmesiden.
I år var det valgt og ikke bekjentgjøre med annonse i lokalpressen. Ingen hadde motforstillinger til dette, og innkallingen ble godkjent.

Nils Brekka ble valgt til referent, og Terje Øygaren og Erling Johansen ble valgt til og signer protokoll/referat.

Leder Odd Thunes presenterte hovedpunktene i styrets årsberetening:

  • Ny hjemmeside struktur.
  • Turaktivitet.
  • Biledarkiv med plan om ny forbedret tilgjenglighet.
  • Arbeider på Sagene ( rydding og informasjonstavler)
  • Årboken
  • Stabiltet i medlemsmassen = 119 medlemmer på dags dato.

Årsbertningen ble tatt til etterretning med aplaus fra årsmøtet.

Kasserer Trond Ivar Moen presenterte regnskap for 2021, og forklarte enklete poster.
Regnskapet for 2021 ble av årsmøtet godkjent uten anmerkninger.

Leder Odd Thunes presenterte og gikk gjennom Aktivitetspan for 2022.03.02 Årsmøtet tok denne til etterretning uten anmerkninger.

Kasserer Trond Ivar Moen presenterte Budsjett for 2022, og fokuserte på enkelte poster og nye budsjettposter som styret ønsket fokus på.
Budsjettet ble av årsmøtet godkjent uten kommentarer.

Valg:
Nils Brekka presentertet valgkommiteens forslag, og gjennomførte valg i henhold til vedtektene.

Leder: Odd Thunes Valgt for 1 år gjennvalg.
Nest Leder: John B. Johnsen Valgt for 2 år gjennvalg.
Kasserer: Trond Ivar moen Valgt for 2 år gjennvalg.
Sekretær: Lilly Berland Valgt for 1 år Ny.
Styremedlem: Ingeborg Dale Ikke på valg
Varamedlemmer
1. Gerald Ottersland Valgt for 1 år gjennvalg.
2. Grete Brekka Valgt for 1 år gjennvalg.
3. Anne Ma Nyerrød Valgt for 1 år NY
Revisor
Lars Ledaal Ikke på valg
Peder Brovoll Valgt for 2 år gjennvalg.

Valgkommite;
Alf Magne Venemyr Valgt for 1 år gjennvalg.
Nils Brekka Valgt for 1 år gjennvalg.

Leder Odd Thunes hedret to av lagets trofaste bidragsytere gjennom mange år som nå gikk ut av formelle værv.
Elsa Ånonson var forhindret fra og møte på årsmøtet på grunn av Covid 19 sykdom, men ble takket av som mangeårig sekretær og
trofast bidragsyter som etter eget ønske nå ønsket avløsning.
Leder ville på et senere tidspunkt besøke Elsa hjemme og overbringe en blomst og takke.

Odd Hesthag hadde også etter eget ønske bedt om avløsning på formelle verv. Odd fikk blomst for sin store innsats for historielagert siden 2006, særlig innenfor den økonomiske siden med regnskap og kreative inntektsbringene aktiviteter.

Årsmøtet ble avsluttet kl 20.45.

Etter årsmøtet holdt Trond Ivar Moen et foredrag med lysbilder som forklarte hvordan ideen – prossesen – og den praktiske gjennomføringen med ivaretakelse – reperasjon - flyttingen og gjennreisning av den gamle badstuen var gjennomført fra Idrettsplassen til Heimtun.


Vi avsluttet kvelden med bevertning, loddsalg og en god prat.

 

 

Referent: Nils Brekka
Bevitnelse: Terje Øygaren
Erling Johansen