Nye Veier - Tur på nye E18

Publisert av Lilly Kristine Berland den 17.10.22.

Historielaget, Nye Veier og AF Gruppen
Inviterer deg søndag 9. september kl. 14 til reise på Ny E18

Frammøte: Parkeringsplassen ved Nye Veier kontor Longum park.

Ta med: Litt å bite i, godt fottøy, kaffe spanderer Nye Veier

Program: Vi plasseres i minibusser og kjører følgende rute: Kjører gjennom
tunellen i Torsbuåsen, snuer og kjører forbi Stølenkrysset, forbi Pilekjenn bru,
videre forbi Strutsedalen bru, forbi det store Longum syd krysset, tar så
avstikker til Øvre Longum og passerer turveibrua og tilbake til det store
krysset. Videre går turen forbi Heftingsdalen og Lille Mørland til Røydalen
bru. Vi kjører over denne og inn i Hesthag tunellen og videre gjennom Træfjell
og fram til Sagene bru. Der snuer vi og kjører tilbake til utgangspunktet.

Nye Veier spanderer turen og AF Gruppen er med og informerer.

Det blir orienteringer under veis om det store veiprosjektet, en stopp for
servering av kaffe av Nye veier til medbrakt niste.

For å sikre at alt skal gå greit er vi avhengig av påmelding senest onsdag 5.
september til Anders Adolf, e-post: an-engel@frisurf.no eller til Alf, telefon:
922 66 880.

Begrenset antall pga. busskapasitet, «førstemann til mølla»

Vi regner med at turen tar 2 – 3 timer.

Styret i Historielaget.