Minnemarkering på frigjøringsdagen 8. mai 2021

Minnemarkering på frigjøringsdagen 8. mai 2021

Publisert av Lilly Kristine Berland den 08.05.21. Oppdatert 02.11.22.

Også i år ble det en fin markering av frigjøringsdagen 8. mai ved bautaen på Kirkehaugen.

 

Fint solskinn, halvutsprunget bjørkelauv og litt kjølig vind var ramma rundt 8. maifeiringa i år. Det var andre året med » coronaavstand» - antibaccen var plassert på et bord i bakken, og folk holdt stort sett meteren.

Æresvaktene, Gerald Ottersland og Ole Skjævestad sto  med norske flagg, og Nivo (Norges Veteranforbund for Internasjonale Organissjoner) var også representert.

Leder for Historielaget, Odd Thunes ønska velkommen til ca. 45 frammøtte, deretter spilte 3 veteraner fra Nesheim Skolemusikkorps fedrelandssangen,  og  ordet ble gitt til til Berit Richard. Hun er datter av en krigsseiler, og forfatter av boka» Fra sjømann til soldat – krigen som aldri tok slutt.»

Hun holdt en engasjerende tale, og minna oss om at selv og det er lenge siden krigen,  måtte vi aldri glømme.

Dertetter leste Odd Thunes navnene på falne både fra 1. og 2. verdenskrig, og Ingeborg Dale og Elsa Aanonsen la ned en blomst for hver person ved minnestøtta.

Fedrelandssalmen ble spilt, foredragsholderen fikk en velfortjent blomsterkvast, og lederen ønska alle vel heim.

Det ble en verdig og fin minnemarkering i år også.

 

Tekst: Elsa Aanonsen
Foto: Anders Adolf Engelskjønn