Minnemarkering på frigjøringsdagen 8. mai 2015

Minnemarkering på frigjøringsdagen 8. mai 2015

Publisert av Lilly Kristine Berland den 08.05.15. Oppdatert 20.10.22.

Mange bygdefolk var møtt frem for å markere 70-årsdagen for freden  8. mai 1945.

Historielagets leder, Sigurd Ledaal, ønsket velkommen,  og holdt en tale hvor han kom inn på hvordan motstand og illegal virksomhet i bygda ble organisert og fungerte  under 2. verdenskrig.

Sigurd Ledaal leste så opp alle navnene på de falne under 1. og 2. verdenskrig (tilsammen 13 navn) og Sonja Noddeland og Elsa Aanonsen la ned en rød rose for hver av de falne, mens våre flaggbærere og representantene fra NIVO  ( Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) sto æresvakt på hver sin side  med sine flagg

Det ble en fin  og høytidelig minnemarkering.

Foto: Anders Adolf Engelskjønn