Infotavler på Sagene

Infotavler på Sagene

Publisert av Lilly Kristine Berland den 25.10.23.

Det er nå satt opp tre infotavler på Sagene. Info om kulturminner på Sagene , minneplakett om Eidsvolsmannen Even Thorsen og minneplakett om kirkebygger mm. Ole Nielsen Weierholt.

Tavlene står i krysset ved Sagene der det går veg til Syrdalen.