Info.møte - Arkeologiske utgravninger i Hørdalen

Publisert av Lilly Kristine Berland den 19.08.15. Oppdatert 17.10.22.

Informasjonsmøte vedr. de arkeologiske utgravninger i Hørdalen
Onsdag 19. august kl. 18.00

 
Arkeologer holder nå på å grave med håndredskap i E18 traseen i Hørdalen. Det er Universitetets Oldsaksavdeling som står for utgravningen.
Det er gjort interessante funn. De har funnet mange pilspisser og flere steinøkser. De melder at de finner noe hver dag, og gir uttrykk for at det er en verdifull utgravningsplass/lokalisasjon.

Historielaget har fått anledning til å møte der onsdag 19. august kl. 18.00 for å få en orientering om funnene, og om hvorledes de graver og arbeider seg ned gjennom de forskjellige lagene.

Solveig Viken fra avdelingen m.fl. vil orientere oss om arbeidet.

Sett derfor av denne kvelden for unik informasjon om tidligere bosetning i vårt nærmiljø.

Det blir skiltet fra Sagene og mulighet for parkering langs skogsbilveien til Hørdalen.

Vi stiller med bålkaffe på snuplassen etter informasjonen.