Høsttur til Sagene

Høsttur til Sagene

Publisert av Lilly Kristine Berland den 20.10.22.

SØNDAG  6 . september 2020 kl. 14.00

I år går høstturen til Sagene. Sagene er egentlig  et gammelt industristed med virksomhet fra midten av 1500-tallet. Sageneelva, opprinnelig Fossaa, var kraftkilden for stor sagbruksvirksomhet. På begynnelsen av 1600-tallet var det sju oppgangssager langs elva. Disse har gitt navn til stedet.
Med sagbrukene fulgte mye annet som smeder, snekkere, skogsarbeidere osv.

Turen går fra den gamle veien mellom Sagene og Ottersland til Kjærhølstemmen, videre forbi 1.ste Ottersland sag. Her kan vi se nyrestaurert ålekar som vitner om virksomhet og kultur helt opp i våre dager. Det blir også fortellinger om ålefisket.

Vi må også ta med Stampefossen, Sagene mølle og tømmerrenna.

Ta av fra Våjeveien  ved nr 266, over Stampefossen mot Hørdalen for parkering og oppmøte.

Vi håper på fint vær, så vi legger opp til en pause med medbrakt kaffe.

På bildet ser vi fra venstre Sigurd Ledaal, Peder Brovoll, Odd Thunes og Lars Ledaal i arbeid med restaurering av ålekaret.

Foto:Jan Kløvstad

 

Velkommen!