Høsttur til Sagene SØNDAG 6. september 2020

Høsttur til Sagene SØNDAG 6. september 2020

Publisert av Lilly Kristine Berland den 02.11.22.

6. september var det høsttur i regi av historielaget. I år var turen lagt til Sageneelva

Det var rekordoppslutning i år, 61 personer deltok. Samlingen var ved den nybygde gapahuken til Solveig Granås/ Paul Ottersland.
Stor takk til dem for at vi fikk benytte området som base for turen.

Odd Thunes ønsket velkommen og gav en orientering om aktiviteter langs elva opp gjennom tidene siden slutten av 1500-tallet.
Noen av kulturminnene kan fortsatt sees, som Kjærhølstemmen  og  rester etter sagbrukene .

Peder Brovoll og Sigurd Ledaal har stått i spissen for restaurering/oppbygging av ålekaret som har sine røtter tilbake til begynnelsen av 1800-tallet, eller kanskje enda tidligere. I tillegg har stemmen blitt oppgradert. Videre er det blitt ryddet langs elva slik at det er lett å ta seg frem.

Vandringen gikk langs elva forbi 1. Ottersland sag, Stampefossen, mølla og ned til brua ved Lillestølen

Sigurd Ledaal holdt en orientering om stemmen, saga og aktivitetene der. Videre åpnet han mølla for dem som var interessert.
Håkon Weierholt orienterte om tømmerrenna og 4. Fossaa sag helt nederst i elva. Den ble bygd av bønder fra Holt, som trengte å få skåret tømmeret.

Turen gikk så langs sørsiden av elva. Erling Johannessen fortalte om et ørretklekkeri hvor murene fortsatt er synlige.

Turen gikk så tilbake til utgangspunktet, og ble avsluttet med sosialt samvær og medbragt mat og drikke.
Alle så ut til å hygge seg i det fine høstværet.

 

 

 

På bildene ser vi Odd Thunes orientere om aktivitetene langs elva og Sigurd Ledaal orientere om Kjærhølstemmen og ålekaret.

 

Tekst: Odd Thunes
Foto: Anders Adolf Engelskjønn