Høsttur i Skjulestadskogen

Høsttur i Skjulestadskogen

Publisert av Lilly Kristine Berland den 13.10.22.
SØNDAG  1. septembet 2013 kl. 14.00 arrangerer Austre Moland Historielaget rusletur i Skjulestadskogen.

Vi har sett for oss en løype som kommer innom et gammelt sommerfjøs (omtalt i årsskriftet fra 2010).
Videre ser vi på ei torvmyr, ei hengebru, gamle hesteveier med fine murer og flere kullbunner.

Turen avsluttes med rast på badeplassen ved Skjulestad Lonene, hvor vi koker skaukaffe. Hver enkelt tar med noe å bite i.

Parkering og samlingsplass bak låven til Jan Ole Skjulestad.

 
Velkommen!