Gamle bilder frå Austre Moland

Gamle bilder frå Austre Moland

Publisert av Lilly Kristine Berland den 23.06.23.

Arbeidet  med å legge inn bilder frå Austre Moland Historielag på Agderbilder  er i gang. Med god hjelp av Hannele Fors på Kuben er ein del av dei innsamla bildene no publisert på Agderbilder. Ved å trykke  på denne lenka,   Austre Moland historielag - Agderbilder (agderfk.no)

kjem du til bildene som er lagt inn.  Den same lenka finn du under Album-Agderbilder på vår heimeside.

Har du tilleggskommentarer til bildene som er lagt inn eller finn feil i teksten til bildene, gje gjerne tilbakemelding til oss i historielaget. Bildene som du evt. kommenterer må merkast med bildenummer. Send evt. kommentarer på e-post til lilly-be@online.no.