Etterlysning av bilder

Publisert av Alf Venemyr den 10.01.12. Oppdatert 16.03.22.

La historielaget ta vare på verdifulle bilder.

Helt fra historielaget ble stiftet, er det samlet gamle dokumenter og bilder. Vi holder nå på å lage et fotoarkiv og digitaliser bildene. Det er spennende, men ikke alltid like lett å få satt dette i system, da mange bilder mangler opplysninger om hva og hvem bildet gjelder. (Se eksempel her)

Vi har et samarbeide med Aust-Agder kulturhistoriske senter om dette arbeidet, og vi håper dere ser verdien av å ta vare på bilder av kulturell og historisk verdi. Aldri tidligere er det blitt tatt så mange bilder, og aldri tidligere er bildene blitt tatt så dårlig vare på som nå.

 

Har noen av dere foto av personer, steder, arbeidssituasjoner eller andre motiver som har allmenn og historisk verdi, er vi meget takknemlige for få låne bildet,  for ta en kopi til vårt arkiv.

Bilder som allerede er digitalisert, kan oversendes pr. e-post til: an-engel@frisurf.no 

Bilder kan også sendes pr. post (eller ved besøk) til:

Anders A. Engelskjønn

Engelskjønn

4849 Arendal