Befaring ny E18 Juni 2016

Befaring ny E18 Juni 2016

Publisert av Lilly Kristine Berland den 17.10.22.

Det er nå Nye veier A/S med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Longum park som har ansvaret for E18 mellom Arendal og Tvedestrand.
Forleden var vi med toppledelsen i selskapet på arkeologisk befaring på Lille Mørland og Hesthag. Sagene ble også besøkt.
Bildet vårt er tatt på Lille Mørland mot Hesthag, der det skal bygges broer 30 meter over Røydalen, og viser noen av ledelsen i Nye Veier A/S.
Befaringen ble ledet av Lars Sundstrøm fra Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo.


Tekst og Foto: Anders A. Engelskjønn