17.mai 2018

17.mai 2018

Publisert av Lilly Kristine Berland den 17.10.22.

Det er tradisjon at Historielaget har ansvaret for minnestunden ved bautaen på Kirkehaugen over de fallende fra de to verdenskrigene.

I vakkert sommervær var det en stor flokk, i sin fineste 17. mai stas som var møtt opp etter gudstjenesten i kirken. Nesheim musikkorps spilte og Anders Kylland holdt tale. Han minnet om at vi bodde i verdens beste land, noe som ikke var en selvfølge, men bygget opp av tillit over flere generasjoner. Dette er verdier vi må verdsette høyt og ta vare på.

Det var Alma Skjulestad og Sindre Karlsen Vehus som la kransen i nasjonalfarger på minnesteinen, mens Kåre Grødum og Nils Åge Vikingsdal stod æresvakt med norske flagg.