17.mai 2014

17.mai 2014

Publisert av Lilly Kristine Berland den 17.05.14. Oppdatert 17.10.22.

Etter den tradisjonelle festgudstjenesten 17. mai i Austre Moland kirke gikk alle opp til minnestøtta på kirkehaugen,
der leder av historielaget Sigurd Ledaal åpnet og Nesheim musikkorps spilte.


Åse Weierholt og Linn Kock Jensen bærer kransen opp til bautaen på kirkehaugen.

Nils Åge Vikingsdal talte ved bautaen. Han tok utgangspunkt i hva som skjedde på Eidsvoll i 1814 og fram til i dag.

Innsatsen som  norske sjømenn gjorde under den andre verdenskrig har stor betydning for at vi fortsatt er et fritt og selvstendig land, som grunnloven av 1814 la grunnlaget for.

Han leste opp navnene på de falne som står på bautaen ved Austre Moland kirke.


Referat og foto: Anders A. Engelskjønn