Årsskrift nr. 9 - 2009

Årsskrift nr. 9 - 2009

Publisert av Trond Ivar Moen den 01.01.09. Oppdatert 11.06.21.

Innhold

 • Forord
  Av Tone Hatten

 • Venstre er 125 år
  Østremolands Herreds Venstreforenings protokoll 1884 - 1897
  Av Jan Kløvstad

 • Bygdekvinnelaget er 80 år
  Av Hilda Skjulestad

 • Kløverklubben 4H er 70 år
  Av Jan Kløvstad

 • Krise, krisehandtering og bondevett i Austre Moland heradsstyre
  Av Knut Engelskjøn

 • Ingeborg Tomine Tveite. Jordmora i Austre Moland
  Av Torjus A. Skjævestad

 • Barn i bygdesamfunnet. Minneoppgave skrevet i 1981
  Tilrettelagt av Torjus A. Skjævestad

 • Dåp i krigstid
  Av Martha Gunda Vaaje

 • Handarbeidsundervisning ved Lona skole i 1939
  Av Tone Hatten

 • Året 1925 på Moen. Som jeg husker det da jeg var 9 år
  Av Gunnar Moen

 • Ole T. Tveiten - outsidaren som blei aviskjendis
  Av Helge Ove Tveiten

 • Viktig historisk ungdomsmateriale
  Av Jan Kløvstad

 • Fra styret i Austre Moland historielag
  Av Torjus A. Skjævestad

 • Liv og arbeid i gamle Moland.  (Bilder)
  Av Redaksjonen

 • Forfattere i årsskriftet
  Av Redaksjonen

 • Annonsører