Årsskrift nr. 7 - 2007

Årsskrift nr. 7 - 2007

Publisert av Trond Ivar Moen den 01.01.07. Oppdatert 20.06.21.

Innhold

 • Forord
  Av Kirsten Noddeland

 • Nesheim skole 60 år
  Av Jan Kløvstad

 • Språkstrid og skulesentralisering i Austre Moland
  Av Helge Ove Tveiten

 • Huset i Dalen
  Av Terje Øigarden og Kirsten Noddeland

 • Fred har en høy pris
  Av Gerald Ottersland

 • Bjornes - grenda som er grunnlagt på fjell
  Av Ole G. Fjærbu og Martha Gunda Vaaje

 • Namn og liv ved Lilleelv
  Av Helge Ove Tveiten

 • Om lastebiler og tømmerkjøring
  Av Kirsten Noddeland

 • Frolendingen som blei molending
  Av Helge Ove Tveiten

 • Dystre desemberdager 1926
  Notater fra Lars Th. Woies dagbok, bearbeidet av Per Woie

 • Da Arna og Johannes Kjevik kom til Østre Moland
  Av Liv Ristøl

 • Belag
  Av Terje Øigarden

 • Sølvskatten på Woie
  Av Ruth Hamran

 • Det store jentegildet
  Av Astrid Weierholt

 • Vemod
  Et dikt av Knut Vollene

 • Minner fra krigen. Intervju med Harald Moen
  Av Hans Petter Moen

 • Familien i Brekkenes sommeren 1899
  Av Karen Brekkenes Eide

 • Sol sank i hav og sol steg av hav
  Fortalt av Andreas Torjussen Høgaas, nedskrevet av Jens Brekka

 • Litt om forpaktere og hus på prestegården
  Av Terje Øigarden og Kirsten Noddeland

 • Fortellinger
  Av Jens Brekka

 • Fra oljekrisa på 1970-tallet
  Av Stein Kåre Kristiansen

 • Fra styret i Austre Moland historielag
  Av Torjus A. Skjævestad

 • En betydningsfull gave (Kristen Weierholt's dokumenter)
  Av Redaksjonen

 • Liv og arbeid i gamle Moland. (Bilder)
  Av Redaksjonen

 • Annonsører