Årsskrift nr. 6 - 2006

Årsskrift nr. 6 - 2006

Publisert av Trond Ivar Moen den 01.01.06. Oppdatert 11.06.21.

Innhold

 • Forord
  Av Liv Ristøl

 • Bondeopprør i Austre Moland
  Av Helge Ove Tveiten

 • Et tilbakeblikk på restaureringen av Austre Moland kirke
  Av Per Woie

 • Skikker ved død og begravelser i gamle Østre Moland
  Av Per Woie

 • Peder Olsen Syse
  Av Torjus A. Skjævestad

 • Historisk tilbakeblikk på kløverklubben 4H
  Av Sverre Ledaal / Ellen Ledaal / Astri Saudland

 • Historien om en spesiell skoleordning og andre fortellinger fra Myra
  Av Øyvind Ausland

 • Sina - et barns historie
  Av Johanne Marie (Mia) Våje

 • Krigsår med mat- og varemangel
  Av Gunnvor Landbø

 • Skolestiler
  Av Per Vaaje

 • Foredrag 0m Østre Moland
  Av Anne Johnsen Tveite

 • Ikke en dag alene
  Av Andreas Holm Tveiten

 • Vil du vite mer om slekta di?
  Av Terje Øigaren

 • Sangen om høyet
  Av Stian Fløystad

 • Årsmelding 2005
  Av Styret v/sekr. Anne Lande

 • Liv og arbeid i gamle Moland. Bilder
  Av Redaksjonen

 • Annonsører