Årsskrift nr. 23 - 2023

Årsskrift nr. 23 - 2023

Publisert av Lilly Kristine Berland den 14.04.24. Oppdatert 27.04.24.

Godt folk!................................................................................................................... 7

 

Minneord om Kirsten Noddeland.................................................................................. 9

 

Austre Moland kirke 350 år........................................................................................ 11

Av Karen (Kaia) Brekkenes Eide

 

Granestua 75 år......................................................................................................... 23

Av Rolf P. Holthe

 

Fredly 100 år............................................................................................................. 27

Av Elsa Aanonsen

 

Bondeopprør i Austre Moland..................................................................................... 33

Av Helge Ove Tveiten

 

Fra storkommune til bydel.......................................................................................... 39

Av Odd Thunes

 

O. G. Ottersland – gjør det anderledes......................................................................... 45

Av Knut Engelskjøn

 

Asfaltverket  Mørlandsmoen.................................................................................... 51

Av Sigurd Venemyr i samarbeid med Henry Lauvland og Kolbjørn Ristøl

 

Gruver i Landbøskog.................................................................................................. 55

Av Eiliv Ulltveit-Moe. Alle foto Eiliv Ulltveit-Moe.

 

Eidsvollsmannen Even Thorsen i samtid og ettertid....................................................... 63

Av Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvoll 1814.

 

Jens Brækka – en i særklasse engasjert mann.................................................................. 71

Av Knut Engelskjøn

 

Omtale av Olav Hardebergs bok om Anne Helene Johnsen Tveite................................... 81

Av Anders Adolf Engelskjønn

 

Kari Berli Woie – ein ny type amerikautvandrar............................................................ 85

Av Lilly Berland

Restaurering av ein omnskrakk som er laga av Ole Nilsen Weierholt ............................... 91

Av Torgrim Espolin Johnson

 

Litt veghistorie.......................................................................................................... 95

Av Gunnar Danielsen

 

På ein kjøl, to hjul og mange arenaer. Idrett i lag utanfor bygda....................................... 98

Av Jan Kløvstad

 

Historier om sambygdinger....................................................................................... 101

 

Calvadosmarinert indre/ytrefilet av årets rådyr/hjort..................................................... 104

Av Knut Engelskjøn

 

Forfatterne i årets bok.............................................................................................. 105

 

Annonser           107