Årsskrift nr. 15 - 2015

Årsskrift nr. 15 - 2015

Publisert av Trond Ivar Moen den 01.01.15. Oppdatert 11.06.21.

Innhold

 • Kjære leser
  Av Knut Engelskjøn

 • Kirkehaugen 8. mai 2015
  Av Redaksjonen

 • Skog - alltid en viktig råvare?
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Høyspentlinja som plutselig forandret retning
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Brødbaking i gamle dager
  Av Terje Øigaren

 • Byggingen av misjonshuset i Dalen 1934
  Av Knut Engelskjøn

 • Gamle ord og uttrykk fra Molandsmælet etter mine foreldre,
  spesielt min far Ole Andreas Brekkenese 1901 - 1991
  Av Karen Brekkenes Eide

 • Det gamle Ungdomslaget i Myra
  Av Elsa Aanonsen

 • Kristenlivet i Austre Moland på1800-tallet 
  Av Knut Engelskjøn

 • Gunhildsbo - bynær og folkerik middelaldergård
  Av Helge Ove Tveiten

 • Noen tall fra folketellinga i 1801
  Av  Knut Engelskjøn

 • Hva er et skinn
  Av Knut Engelskjøn

 • Ferdsel, haugbrott og dyrking
  Av Jessica Leigh McGraw

 • Arkeologer finner tilbake over 10 000 år på Sagene
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Kirsten Noddeland - bygdemenneske med internasjonal erfaring
  Av Jan Kløvstad

 • Lillian Marie Tvermyr - med hjerte i frivillighetsarbeid
  Av Torunn Hegerlund

 • Et liv i tro og tjeneste
  Av Lars Lona

 • Det er sant, hvert evigt ord!
  Fire artikler av Anders A. Engelskjønn
  - Basaren
  - Hadde gårdens første motorsag sjel?
  - Våpen fra Napoleons tid
  - Puttis

 • Liv og arbeid i gamle Moland