Årsskrift nr. 14 - 2014

Årsskrift nr. 14 - 2014

Publisert av Alf Venemyr den 01.01.14. Oppdatert 11.06.21.

Innhold

 • Kjære leser
  Av Knut Engelskjøn

 • Minnemarkering 8. mai 2014
  Av Johanne Marie (Mia) Våje

 • Eidsvollgrunnlova 200 år
  Av Knut Engelskjøn og Helge Ove Tveiten

 • Tre graver på kirkegården
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Henry Lawson, med far fra Tromøy og
  bestefar fra Austre Moland
  Av Terje Øigaren og Jan Kløvstad

 • Nye funn fra gammel tid
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Bønder på Landbø og kontakten med Næs Jernverk
  Av Ingeborg Fløystad

 • Lona Listehøvleri AS - spesialist i spesiallister
  Av Torunn Hegerlund

 • «Optegnelser om Slegt og hendelser i de sidste 70-80 aar» 
  Av Per Syrdalen

 • Sigrid Borås (Storemyr)
  Av Helge Ove Tveiten

 • Minner fra det kristelige foreningsarbeidet
  i Austre Moland på 1950/1960-tallet
  Av Hilde Johanne Raabu Andersen

 • Nesheim Skolemusikkorps
  Av Milly Olimstad Grudesen

 • Nesheim Veterankorps
  Av Marianne Fløistad

 • Nesheim skole - foreldrelagets fanekomite
  Av Torunn Hegerlund

 • Husmannsplassen Småmyrene brent ned
  Av Ole Georg Fjærbu og Anders Adolf Engelskjønn

 • Hvor ble det av den flotte løva?
  Av Ole Georg Fjærbu

 • Liv og arbeid i gamle Moland

 • Familiesamling på Fløystad 1910
  Av Kirsten Noddeland