Årsskrift nr. 12 - 2012

Årsskrift nr. 12 - 2012

Publisert av Trond Ivar Moen den 01.01.12. Oppdatert 11.06.21.

Innhold

 • Kjære leser
  Av Knut Engelskjøn

 • Verdig og vakker 8. mai-markering
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Minneord
  Av Torunn Hegerlund

 • Tysklandsbrigaden 1952
  Av Helge Ove Tveiten

 • Ingen fanfarer
  Av Kirsten Noddeland

 • Austre Moland Ungdommens Røde Kors
  Av Torunn Hegerlund

 • Minner fra Internasjonal URK-leir (JRC) i Irland sommeren 1955
  Av Dagny Langerød

 • Sagene Mølles historie
  Fortalt av Sverre Ledaal til Åsta Ledaal

 • Skoletur krigsvinteren 1943
  Av Terje Ristøl

 • En dåpskjole anno 1898
  Av Karen Brekkenes Eide

 • Søndagsskolen i Austre Moland

 • Longum Søndagsskole
  Av Hilde Johanne Andersen

 • Søndagsskolen og Yngres i Myra
  Av Signe Lauvland Pedersen

 • Thorleif Longum - en kreativ trollmann
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Austre Moland Idrettslag 1945-49
  Av Knut Engelskjøn

 • Frå rasjonelt fjøsstell til fargeslukar og prins
  Av Jan Kløvstad

 • Dyrebare havregryn
  Fortalt av Sven August Andersen til Kirsten Noddeland

 • Historielaget på gamle stier
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Gårdene på Haugenes
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Ulovlig elgjakt med illegale våpen

 • Dialektord frå Auste Moland
  Av Helge Ove Tveiten

 • En arbeidsdag i november 1908
  Av Karen Brekkenes Eide

 • Fra styret i Austre Moland Historielag
  Av Alf M. Venemyr

 • Rapport fra Web-ansvarlig
  Av Torjus Skjævestad

 • Forfattere

 • Liv og arbeid i gamle Austre Moland