Årsskrift nr. 10 - 2010

Årsskrift nr. 10 - 2010

Publisert av Trond Ivar Moen den 01.01.10. Oppdatert 11.06.21.

Innhold

 •  Forord
  Av Knut Engelskjøn

 • Dikt i anledning folkefesten 17. mai 1945
  Av Nils Langerød

 • Frihetsdagen markert
  Av Knut Engelskjøn

 • Okkupasjon og motstand i Austre Moland
  Av Knut Engelskjøn

 • Austre Moland herredsstyre i det første krigsåret
  Av Knut Engelskjøn

 • Urolege tider i Moland - Bygdeborger
  Av Helge Ove Tveiten

 • Austre Moland ut på 1600-tallet
  Av Ingeborg Fløystad

 • Karen Raaen Et langt liv med dikt
  Av Kirsten Noddeland

 • Liljeklede, skjønne Molandsvann
  Av Kirsten Noddeland

 • Barnedåp i Stormyr
  Av Ole G. Fjærbu

 • Begravelsen til Jørgen Fjærbu 1943
  Av Torjus A. Skjævestad

 • Østre Moland avholdslag
  Av Anders A. Engelskjønn

 • Nilses sommarfjøs
  Av Jan Kløvstad

 • Min barndoms 17. mai
  Av Hilde Johanne Raabu Andersen

 • Elgjakt i Austre Moland
  Av Knut Engelskjøn

 • På elgjakt med Brekka jaktlag
  Av Knut Engelskjøn

 • Ei av dei fyrste jentene på elgjakt i Austre Moland
  Av Lilly Berland

 • Elg er mat
  Av Bente Brekka

 • Fra styret i Austre Moland historielag
  Av Alf M. Venemyr og Torjus A. Skjævestad

 • Liv og arbeid i gamle Moland.  (Bilder)
  Av Redaksjonen

 • Forfattere i årsskriftet
  Av Redaksjonen

 • Annonsører