Årsskrift nr. 1 - 2001

Årsskrift nr. 1 - 2001

Publisert av Trond Ivar Moen den 01.01.01. Oppdatert 11.06.21.

 Innhold

 • Forord
  Av Guttorm Fløistad

 • Noen tanker om kommunesammenslåingen i 1961
  Av Astrid Weierholt

 • Austre Moland Idrettslag stiftet 15. mai 1918
  Av Olav Tore Bjornes

 • Ivar Landbø
  Av Gunnar Inge Lyngroth

 • Om telefonen i Austre Moland
  Av Kirsten Noddeland

 • Rugdejakt
  Av Per Christian Weierholt

 • Minne fra Tveite
  Av Marta Tveite

 • En vinterdag i min barndomsheim
  Av Gunnborg Tveite

 • Hverdagsliv i 20 - 30 årene
  Av Birgit Gulbrandsen

 • Saga på Tveiten
  Av Martha Gunda Vaaje

 • Minner fra den gang tømmerstokken gikk vannveien
  Av Ellinor Bergmo

 • Munn og klauvsjuka i 1927
  Av Ellinor Bergmo

 • En samtale med Ellinor Bergmo
  Av Martha Gunda Vaaje

 • Reisen til månen
  Av Helga Fløystad

 • Skysskjøring i game dager
  Av Jan Kløvstad

 • Oljeeventyret
  Av Stian Fløistad

 • "Ta vare på, verne, spre kunnskap"
  Av Martha Gunda Vaaje

 • Småstubber
  Av Gunnar Lillevaaje

 • Årsmelding 2000
  Av Kirsten Noddeland

 • Liv og arbeid i gamle Moland. (Bilder)
  Av Redaksjonen

 • Annonsører