Referat fra årsmøte 27. februar 2014

Publisert av Lilly Kristine Berland den 20.10.22.

Det var meget godt frammøte på Heimtun fredag 27. februar til årsmøte da leder Sigurd Ledaal ønsket forsamlingen velkommen.

Lagets årsmelding fortalte om god aktivitet med blant annet et kveldsbesøk i Hørdalen der forsamlingen fikk orientering om de omfattende registrering av fortidsminner som pågikk. Videre var Einar Skjulestad og Ole Georg Fjærbu veivisere og fortellere om tidligere virksomhet i Skjulestadskogen. Gunnar Molden fra Nes Jernverkmuseum besøkte laget og fortalte om forberedelsene til møte på Eidsvoll 1814. Laget gir årlig ut en årbok, og det foregår registrering og digitalisering av foto.

Helge Tveiten kåserte levende om de fire gamle bygdeborgene som er i bygda.
De er antagelig 1600 til 1800 år gamle og de er alle plassert høyt i terrenget,
ikke lett tilgjengelige og i nærheten av vann, Longumvann og Molandsvann.


Sigurd Ledaal ble gjenvalgt som leder og Elsa Aanonsen og Anders A. Engelskjønn ble gjenvalgt som styremedlemmer.

 Tekst og foto: Anders A Engelskjønn

Et fullstendig referat fra møtet finner du her......