Minnemarkering på frigjøringsdagen 8. mai 2019

Minnemarkering på frigjøringsdagen 8. mai 2019

Publisert av Lilly Kristine Berland den 02.11.22.

Også i år ble det en fin markering av frigjøringsdagen 8. mai ved bautaen på Kirkehaugen.

 

Knut Florvik Thoresen holdt en fin minnetale over dem som falt i 1. og 2. verdenskrig, og som var hjemmehørende i bygda.

Alle som omkom under krigene var sjøfolk.
Florvik Thoresen ga en fin oversikt over fartøyene de enkelte seilte med,og omstendighetene rundt deres dødsfall.

Navnene på de omkommende ble lest opp, og det ble lagt ned en rose ved minnebautaen mens flaggene ble senket.

Flaggbærere var Gerald Ottersland og Ole Skjævestad.

Nesheim musikkorps laget en fin ramme rundt arrangementet.

 

 

En høytidelig og verdig markering, som vi i Historielaget er glad for at så mange støtter opp om!

 

Foto: Anders Adolf Engelskjønn