Informasjonsmøte vedr. arkeologiske utgravning

Publisert av Lilly Kristine Berland den 13.10.22.
Tirsdag 21. mai 2013 kl. 18.00 arrangerer Austre Moland Historielag informasjonsmøte i Hørdalen på Sagene.

Vi vil få en orientering, og får se på de utgravninger som pågår i forbindelse med planleggingen av ny E18 Arendal - Tvedestrand.
Det vil bli orientert om planarbeidet hittil, og samarbeide med grunneierne.

Det er gjort interessante funn, blant annet en pilspiss som er vurdert til å være fra steinalderen, over 9000 år gammel.
Dette er det eldste funn som er gjort på Sørlandet.

Sett derfor av denne kvelden for unik informasjon om steinalderen, og litt tanker om de som bodde på Sagene for 9000 år siden
 
Det vil bli servert kaffe og litt å bite i.