40 års jubileum

40 års jubileum

Publisert av Lilly Kristine Berland den 20.10.22.

Austre Moland Historielag 40 år.
 
Den 7. januar 1981 ble Austre Moland Historielag stiftet etter initiativ fra Olav Weierholt.

 


Torunn Hegerlund skriver i Dei gav oss ein arv 2020:

«Etter feiringa, i neste års årbok, vil redaksjonen gi en breiere gjennomgang av historielagets 40 år og glimt fra årbokas 20 år.

Ildsjelen var Olav Weierholt. 8. desember 1980 samlet han 15 historieinteresserte bygdefolk på Dalen Misjonshus. Dessuten var sekretær i Agder Historielag Olav Ulltveit Moe og historiker, senere direktør for Aust-Agder kulturhistoriske senter Kjell Olav Masdalen invitert.

Møtet valgte et interimsstyre som skulle forberede stiftelsen av Austre Moland historielag (AMH). Stiftelsesmøtet blei avholdt 7. januar 1981 og de 29 frammøtte blei de første medlemmene. Olav Weierholt blei valgt til leder. Styret blei valgt fra hver av de fem gamle skolekretsene: Myra: Olav Tveiten. Vara Åsulv Eikaas

Karterød: Peder Brovoll. Vara John Tveite

Lona: Torbjørg Olsbu. Vara Per Vaaje

Brekka: Anne Brekka. Vara Gunnar Lillevåje

Fløystad: Bjørg Fløistad. Vara Helga Fløystad

Styret utarbeidde vedtekter, og arbeidslag skulle ta seg av ulike oppgaver, slik som innsamling og registrering av gamle navn på veier, jorder og skogteiger, innsamling og digitalisering av gamle bilder, oppfølging av registrering av hus bygd før 1900 (Et fylkesprosjekt), innsamling av minneoppgaver foruten kartlegging av gamle kirkeveier.

Første året blei det holdt tre styremøter og to medlemsmøter