17. mai 2017

17. mai 2017

Publisert av Lilly Kristine Berland den 02.11.22.

Etter gudstjenesten i kirken hadde historielaget som vanlig ansvaret for minnehøytidgligheten på Kirkehaugen.

Siv Brekka holdt en god å personlig tale om demokrati og om verdien ved å få alle med.
Hun pekte spesielt på at det var mange som gav mye i motstandsbevegelsen og i dagliglivet under okupasjonen i krigsårene 1940 - 45.
Hun takket de som gav alt for at Norge skulle bli fritt, og som hadde fått sine navn på minnestøtta.

 

To elever fra 5. klasse ved Nesheim skole bar kransen og la den ned støtta sammen med Siv.

Nesheim musikkorps spilte før og etter talen.

Dette er en fin tradisjon som vi vet bygdefolket setter pris på. 

Foto: Anders A. Engelskjønn