Årsmøte

Publisert av Lilly Kristine Berland den 20.10.22.

Austre Moland Historielag Historielaget har årsmøte på Heimtun TIRSDAG 1. mars 2022 kl. 19.00
Årsmøte:

1. Saksliste
2. Årsberetning 2021
3. Regnskap
4
. Aktivitetsplan 2022
5. Budsjett 2023
6. Valg
7. Innkomne forslag

 

Årsmøtedokumentene finner du her:
Årsberetning for 2021
Regnskap
Aktivitetsplan
BudsjettValg

 

Saker som ønskes tatt opp sendes styret en uke før møtet.

I tillegg til årsmøtet blir det foredrag om flytting av badstua fra idrettsplassen og på følgende restaurering.

Utlodning.

Bevertning etter vanlig opplegg.

Vel møtt!