Styret

 

Styret for året 2021 har følgende sammensetning:

Odd Thunes - leder
John Bernhard Johnsen - nestleder
Ingeborg Dale -  styremedlem
Elsa Aanonsen -  sekretær
Trond Ivar Moen -  kasserer

 

Fotoansvarlig

Anders A. Engelskjønn

 

Bokkomiteen

Redaksjonskomiteen for "Dei gav oss ein arv" består av:

Knut Engelskjøn - leder
Gunnar Danielsen  
Torunn Hegerlund  
Jan Kløvstad  
Kirsten Noddeland  
Helge Ove Tveiten  
Anders Adolf Engelskjønn - foto