Austre Moland Historielag

Austre Moland Historielag ble stiftet  7. januar 1981 i en tid med økende interesse for lokalhistorie. Olav Weierholdt ble valgt til lagets første leder. Styret besto av en representant og en varamann for hver av de fem gamle skolekretsene.

Laget tok straks fatt på flere oppgaver:

Samling og registrering av gamle navn på veier, jorder og skogteiger.

Samle inn og digitalisere gamle bilder.

Oppfølging av registrering av hus bygget før 1900 (Et fylkesprosjekt)

Gamle kirkeveier ble gått opp og kartlagt, og  laget ble pådrivere i arbeidet med Minneoppgaver for eldre.

Det første vernearbeid i marka gjaldt Møllebrygga på Sagene.

Hver vår og  høst har laget arrangert en rusletur i utvalgt område med kjentmenn som historiefortellere.

Det har vært holdt to større møter i året med forskjellig lokalhistorisk innhold, vekselvis på Heimtun og Myra grendehus.

Innmeldt i Landslaget for lokalhistorie og Agder Historielag fra år 1985.

 

Publikasjoner:

Krigsår og frigjøring, utgitt 1995.

Årsskriftet "Dei gav 0ss ein arv". Hvert år fra 2001.

 

Linker:

Historielagets vedtekter finner du her......

Formenn/ledere gjennom tidene finner du her ....

Nye æresmedlemmer:

Utnevnt i 2015 finner du her....

Utnevnt i 2017 finner du her....

Agder Historielag: http://www.agderhistorielag.no

 

 

 


Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no