Medlemskap

De som måtte ønske medlemskap bes melde fra til vår kasserer

Trond Ivar Moen

telefon: 905 29 234

 eller e-post: troivar@online.no

Kontingenten er kr. 150,- pr. år.

 

 

 


Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no