Månedens bilde 2020

Klikk på bilde for full størrelse

Desember 2020

Etter flere snøfattige julehøytider, ja hele vinteren forresten, er det sikkert mange som ønsker seg og ser fram til en hvit jul i år. 

En kan si hva en vil om snø og kulde, men etter en heller mørk, regnfull og Coronahemmende høst er det mange som lengter etter hvite snøkledde marker og trær som er pyntet i hvitt.

 Nå er det vell ingen som ønsker slike snømengder som det var vinteren 1954 – 55 spesielt siste halvdel, men et bilde fra deng gang er hyggelig å ta fram. Den gang ble nesten alle gårdsveier brøytet med hest som drog snøplogen og hestekaren gikk bak os styrte det hele. Foto er fra Engelskjønn der Anders Engelskjønn styrer hesten Mira og snøplogen

 Tekst og foto Anders A. Engelskjønn

November 2020

Månedens bilde er noe uskarpt, og av en kvalitet vi normalt ikke ville publiser på denne siden, men bildet er gammelt, fra 1930-årene,  og er et eksempel på livet i bygda på denne tiden.

 

Anders A. Engelskjønn skriver: 

Førjulsvinteren har opp gjennom alle tider vært den mest lagelige tid for å sikre neste vinters vinterved. Årets avling er i hus og alt er klart for å dra til skog, nesten. En viktig sak først. Øksa må være kvass og slipes først.

I Gangdalen bodde fram til første halvdel av 1950 åra Berthe og Ole (Ola) Gangdalen som vi ser her er i ferd med å slipe øksa etter god gammel tradisjon. Ole ser etter at øksa blir riktig slipt, at eggen blir ekstra kvass og Berthe drar slipesteinen.

Medlemmer fra historielaget kommer rundt og tilbyr den nye årboka og der står mere om Gangdalen.

Foto AMHA

Oktober 2020

En vanlig måte tidligere på landet var å fastsette tiden før eller etter elgjakta og slik er det vel for noen fortsatt.

Denne elgen fikk jeg på kort skuddhold, ikke med gevær, men med kamera. Det er en fin og sterk opplevelse å få dette stolte flotte dyret så nære innpå.

 Nå er spørsmålet? Klarer den enda en gang å lure jegerne og beholde livet denne høsten?

 Foto og tekst

Anders A. Engelskjønn

September 2020

September var tidligere den store måned for høsting av korn i bygda. De mest vanlige kornsortene var havre, hvete og bygg. Det var vanlig å slå kornåkeren med ljå,senere hest og slåmaskin før skurtreskeren overtok. Etter at kornet var slått ble det laget kornband som ble "satt på staur" eller hesjet. Treskingen ble foretatt inne på låven.

Borghild Skjulestad viser fram et vakkert kornband.

 Foto: AMHA

August 2020

August er måneden skolene starter opp etter skoleferien.

Fotoet er hentet fra Nesheim skole, der Klara Haugenes Lona har tatt elevene ut i naturen for å lære om naturen. I naturfagtimene satt vi tidligere inne i klasserommet og så på plansjer av ulike planter og dyr, nå oppleves det hele ute blant blomster og trær. Mye mer engasjerende for elevene.

Foto: Anders Adolf Enelskjønn

 

Juli 2020

Når veiene ble snøfrie og varmen kom i lufta ble motorsykkelen tatt fram fra vinteropplag  og klargjort for sommerbruk.

Her sitter Einar Skjulestad klar for en fin tur på motorsykkelen, ca. 1960

Eier av foto: Ingfrid Skjulestad

Juni 2020

Heimstad, Kari Hagelands heim i Myra.

Husene ble revet da ny E18 ble bygget og de lå omtrent midt i det store krysset ved Harebakken. Kari Hageland var musikklærer og var aktivt med i kampen mot tyskerne under 2. verdenskrig. Hun omtales i historielags jubileumsbok «Ei lita bygd i den store krigen»

Foto viser fra venstre: Hanna, Karis bestemor, hunden «Viktor» Karis bestefar og Ragnhild Tveiten som var hushjelp.

 Foto: AMHA

Mai 2020

Etter at skolen var slutt, litt ut i juni måned 1945, samlet elevene ved Lona skole seg på Skjævestad.

Våre gode naboer i øst, svenskene, hadde sendt pakker til alle elevene,

Her ser vi glade elever som nettopp har mottatt pakke.

Foto: Torstein Bråten, Lærer ved Lona skole

April 2020

Denne gangen tar vi dere med til Ottersland,

og viser hvordan grenda så ut i 1961.

Foran på bilde er gården til Garald og Hanne Ottersland og like  bak er gården til Knut og Eli-Monica Olimstad. Litt opp mot høyre ser vi gårdene til Sigurd og Anne Berit Ledaal og Solveig Granås Ottersland og Terje Granås. Lengst bakerst (opp) ser vi gården til Jostein Aalvik.

 Foto: Widerøe AMHA

Mars 2020

Denne gangen har vi vært på Midtstøl i Myra og hentet månedens bilde.

vi ser Signe Midtstøl (senere Dalen) i ferd med å kjøre heim vintervede. det var viktig å få den tidlig heim, og  "satt den til tørk" for å gi god varme når vinteren satte inn.

Foto:  AMHA.

Februar 2020

Dette vinterbilde av gården til Ellen og Håvard Dale er det siste vi har i arkivet før gården slettet med jorden, og her går firefelts E18 nå,

Dette er en meget gammel boplass i bygda, noe som ble bekreftet av de arkeologiske utgravningene som ble foretatt før anleggsmaskinene overtok og omskapte denne vakre gården til motorvei med bomstasjon og det hele..

Tekst og foto:  Anders A. Engelskjønn

Januar 2020

 Selv om vi fortsatt mangler snø, så er jo januar vintermåneden frem for noen. Vi innleder derfor nyåret med et vinterbilde fra Fjellsøygard.

Foto: Anders A. Engelskjønn

 

 


Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no