Austre Moland Historielag

 

Elever Lona skole våren 1940

Første rekke: Gjermund Våje, Svein P. Våje, Ingolf Johansen, Olav Fjærbu, Tom A. Johansen, Hans Viga , Jørgen Fjærbu og Torjus A. Skjævestad

Annen rekke: Maren Stokkelien, Gerd Stokkelien, Kirsten Olsbu, Anne Johanne Skjævestad, Inger J. Olsbu, Marie Våje, Reidun Viga og Jenny Johansen

Tredje rekke: Knut Våje, Ole M. Skjævestad, Nils Odd Olsbu, lærer Torstein Bråten, Thorbjørn Skjævestad, Nils Viga og Chlifford Bjornes.

 

Bildet er utlånt av Marit Helena Rønningen

Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no