Album fra Informasjonsmøte

Arkeologiske utgravninger i Hørdalen

21. mai 2013

 

 

Et fyldig referat fra kvelden finner du her.......

 

Klikk på bilde for full størrelse

  Knut Fossdal Eskeland fra Kulturetaten i Fylkeskommunen orienterer om fremgangsmåten som ble brukt under undersøkelsene.
Foto: Anders Adolf    
   

Her ble det funnet pilspisser og rester av flintredskaper som viser at her har det vært en steinalderboplass.

På grunn av de funn som ble gjort og høyden over havet (ca. 40 m) anslås boplassen å være ca 11 000 år gammel.

Foto: Anders Adolf    
 

Kaffen gjøres klar.

Sigurd Ledaal ved bålpanna.

Foto: Torjus    

 


Austre Moland Historielag

Webansvarlig: Torjus Skjævestad,

tskjaves@online.no